Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu

Moja lista życzeń: Sylwia Calus

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist

Poniższy Regulamin przygotowano na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.sylwiacalus.com i można zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Sylwia Całus działający pod adresem www.sylwiacalus.com prowadzony jest przez Sylwia Całus Jewellery, z siedzibą przy ul. Światowida 60 c/93, 03-144 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 573-229-73-09, REGON 015640720.

Sylwia Całus – sklep internetowy działający pod adresem www.sylwiacalus.com

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, od potwierdzenia przez Sklep rozpoczęcia realizacji zamówienie do przekazania gotowego produktu przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827)

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.sylwiacalus.com
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.sylwiacalus.com
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.
5. W zamówieniu Klient podaje poniższe informacje:
a. wybór zamawianych towarów, nazwa produktu/produktów
b. imię i nazwisko Klienta,
c. adres do doręczenia, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj,
d. ewentualnie inne dane niezbędne do wystawienia rachunku,
e. oznaczenia sposobu dostawy,
f. wyboru sposobu płatności,
g. wskazania numeru telefonu kontaktowego (dla kuriera).
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty pocztę elektroniczną na adres: info@sylwiacalus.com
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar lub materiały niezbędne do jego wykonania są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności towarów lub materiałów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa lub zmieniona realizacja albo anulowanie całości zamówienia).

II. Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datę wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia. 5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego od Sylwia Całus.

III. Czas realizacji zamówienia

1.Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i liczy się od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia nadania towaru do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.
3. Wszystkie koszty związane z wysyłkę pokrywa Klient
4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
a. Sposoby i czas dostawy w Polsce za pośrednictwem Poczty Polskiej – przewidywany czas dostawy, 1-2 dni roboczych
b. Sposób i deklarowany przez Pocztę Polską termin dostawy na terenie Unii Europejskiej -przewidywany czas dostawy do 7 dni roboczych
c. Sposoby i czas dostawy w Polsce za pośrednictwem firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy, 1-2 dni roboczych
d. Sposoby i czas dostawy poza Polskę za pośrednictwem firmy kurierskiej – ustalany indywidualnie na podstawie wybranego przewoźnika,                                             kraju i czasu dostawy.
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawę na terytorium Polski:
a. przelew elektroniczny,
b. przelew bankowy,                                                                                                                                                                                                                          c. karta płatnicza (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wykonane z najwyższą starannością, pozbawione są wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich,
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fizycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu,
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu: Sylwia Całus Jewellery, ul. Przemian 21/23, 03-103 Warszawa.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub materiału), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
4.Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Produkt nie noszący śladów użytkowania, zapakowany w oryginalne opakowanie i z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz paragonem fiskalnym powinien być odesłany na koszt kupującego pod adres: Sylwia Całus Jewellery, ul. Światowida 60c / 93, 03-144 Warszawa

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu.

6. Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienia klienta lub w inny sposób spersonalizowane.
Wyroby na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

VI. Postanowienia końcowe
Produkty marki Sylwia Całus Jewellery dostępne w Sklepie stanowią dzieło autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm). Wyłącznym dysponentem majątkowych i osobistych praw autorskich do towarów jest Sylwia Całus prowadząca firmę Sylwia Całus Jewellery z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek naruszanie tych praw, takie jak kopiowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie bez zgody Autorów stanowi naruszenie prawa autorskiego i będzie egzekwowane w drodze przewidzianej prawem.